سلام.

به بهانه سالگرد شهادت مظلومانه «دکتر علی شريعتي» ...

 

اگر تنها ترين تنها ها شوم، باز «خدا» هست، او جانشين همه نداشتن هاست.....

 

( چقدر زيبا و سنگين. کاش مثل قديم به اين جمله ايمان داشتم)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(«شيرين بانو»ی ۲)

«شيرين بانو»يم لالا... عسل بانويم لالا... عروس بانويم لالا... عزيزبانويم لالا... پونه بانويم لالا...لالالالا... فقط بخواب «شيرين بانو»يم لالا... روياهای قشنگ ببينی لالا... «روياهای قشنگ»... فقط روياهای قشنگ!... نمی زارم خوابای بد بياد توی چشای نازت... گل قشنگم لالا... بزار خرابت بشم «شيرين بانو»... لالا. می خوام واست بميرم عزيزکم... امشب هم رو پاهای خودم بخواب... لالا...

کاش بودی.... نيستی و امشب هم عروسکم توی بغلم گريه کرد بی تو... لال شد... منم لال شدم...لال............ا !!! ... ل...ا...ل...ا !!!

 

 

يا حق!

 

 

لینک این نوشته