سلام (۶۷)

«تو» بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی

فدای «نام تو»، بود و نبودم...

 

يا حق.

 

لینک این نوشته