تو ننگ عربی، سید حسن!   

سلام (۸۴)

تو ننگ عربی، سید حسن!

نام تو را باید،

از فهرست اعراب شایسته خط بزنیم.

تو،

بجای آنکه در ایوان ویلای ساحلی ات،

لم بدهی،

و چرت تابستانی ات را،

با دود قلیان مفرح کنی،

تفنگ دست می‏گیری،

و از پشت تریبون المنار،

با نعره‌ها‌یت،

چرت ما را پاره می‏کنی

 

تو هیچ شباهتی به اعراب بزرگ نداری، سید حسن!

نه شکمت،

آن اندازه است،

که از پشت دشداشه‌ها‌ی سفید،

وقار عربی ات را نمایان کند؛

نه چفیه و عقال داری!

تازه عمامه سیاه سرت می‏گذاری،

که ما را به یاد خمینی می‏اندازد،

که یکبار چرت مان را پاره کرده بود!

 

تو ننگ عربی، سید حسن!

بجای آنکه در حرمسرایت بگردی،

و رقص عربی ممالیک گرجی و اوکراینی ات را تماشا کنی،

تا فردا در بهشت،

برای مغازله با حوریان آماده باشی،

در مخفیگاهت،

که نمی‏دانیم کجاست،

می نشینی و نهج البلاغه می‏خوانی؛

 

تو کافر شده ای، سید حسن!

و بر ماست که تو را به یهودیان اهل کتاب بسپاریم...

 

فقط به رسم مردان بزرگ عرب،

صادق باش و بگو،

برد موشک‌ها‌یت،

به ریاض که نمی‏رسد؟!

شهر از: امید مهدی نژاد

به نقل از: http://www.sharifnews.com/?19950

یا حق./

لینک این نوشته