به یاد خواننده اش: پرویز مشکاتیان (روحش شاد)

سلام (١۴٨)

امشب همه غمهای عالم را خبر کن!
بنشین و با من گریه سر کن، گریه سر کن
ای میهن،

                ای انبوه اندوهان دیرین
                             ای چون دل من، ای خموش گریه آگین
                                 در پرده های اشک پنهان،کرده بالین
ای میهن، ای داد
        از آشیانت بوی خون می آورد باد
               بربال سرخ کشکرت پیغام شومی است
                       آنجا چه آمد بر سر آن سرو آزاد؟

ای میهن، ای غم
             چنگ هزار آوای بارانهای ماتم
در سایه

            افکند کدامین ناربن ریخت

                      خون از گلوی مرغ عاشق؟
                           مرغی که می خواند مرغی که می خواست
پرواز باشد …

ای میهن، ای پیر
             بالنده ی افتاده، آزاد زمینگیر!

خون می چکد اینجا هنوز از زخم دیرین تبرها .

ای میهن!
       در اینجا سینه ی من چون تو زخمی است .

             در اینجا، دمادم دارکوبی بر درخت پیر می کوبد، دمادم

ه . ا . سایه


/ 8 نظر / 27 بازدید
علي

سلام عزيزم . دمت گرم

پریا

کاش به این زودی نمیرفت....روحش شاد

خورشید

[لبخند]

آوای سکوت

سلام بر بتی که عیار عیاریش بالای 24 و غیار صداقتش بالاتر است .کجایی کیجا( شمالی ها به دختر میگن کیجا)؟؟ خوبی؟؟فکر کردم رژیم گرفتی یا برعکس!!به هر صورت سلامت باشی و امیدوار مثل من.

آوای سکوت

سلام بر بتی که عیار عیاریش بالای 24 و عیار صداقتش بالاتر است .کجایی کیجا( شمالی ها به دختر میگن کیجا)؟؟ خوبی؟؟فکر کردم رژیم گرفتی یا برعکس!!به هر صورت سلامت باشی و امیدوار مثل من.

باران

کارستانی شده شیرین بانو قصه میهن ما... کمر بسته ایم به ویرانیش