سالگرد ...

سلام (۸۵)

يك سال با «تو» بودن در «عطرِ تو» شكفتن

يك سال در «هوايت» شعر و ترانه گفتن

يك سال مشقِ بوسه تمرينِمهرورزی

يك سال «دوست داشتن»، بی هيچ حد ومرزی

با «تو» غزل شنيدن ، در «تو»نفسكشيدن

يك سال بی توقف، از«تو به تو «رسيدن

 تنها هراسِ شاعر، تصوير گنگفرداست

يك واژه ی سه حرفی، فرجام اينمعماست

يك سالگی رويا يك سالگیديدار

پرواز «ما» از اينجا، تا اوج يكسپيدار

از ترس بی «تو» ماندن تا شوقماندگاری

در شوق ديدنِ «تو» يك سال شبشماری

تا جاودانه گشتن، يك راه ماندهباقی

پيوند يك ترانه، بين دو قلبِياغی

 تنها هراسِ شاعر، تصوير گنگفرداست

يك واژه ی سه حرفی، فرجام اينمعماست

نوشته شد در آخرین ثانیه ۱۱ شهریور ۸۵./

منبع: 1055.persianblog.ir

یا حق./

 

 

 

/ 18 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
پيام

سلام.يک واژه سه حرفی فرجام اين معماست رو دوست داشتم.قشنگ بود.

يکا

سلام سلام ................................................... سير در دنيای معنا بی زمان و بی مکان وصل در عين جدايی زندگی با جان جان .................................................... *****((( زندگی با جان جان )))***** .................................................... من آپم اگه ببينمت خوشحال ميشم

ر ا ی ع ت ب

سالگرد!يه تيتر که هيچکس نميدونه يعنی چی بجز اونی که بايد بدونه !سالگردت مبارک.....کوچولو