فردا که بابا می آید... ("شیرین بانو"ی 28)

سلام (١٣٣)

مادر عروس می شود شیرین بانو! همه دختر کوچولوها دوس دارن عروس بشن عزیزکم. تو هم دوس داری؟ ... دلم می خواهد فردا بیایی توی بغلم بشینی تا بوت کنم و مست بشم تا که بفهم بابای مقدس تو چه عطری دارد. دلم می خواهد فردا بیایی بنشینی توی بغل بابا تا گل سرخی را که در دستم می گذارد لای موهای عسلیت بگذارم گل بانوی مادر. مادر امشب شاد است. مادر از این به بعد همیشه شاد است. می دانستم که تو الکی مقدس نشدی! می دانستم که بابات باید "مرد مقدسی" باشد. چه خوب است که خدا "مقدس"ها را به من می دهد: خودش، بابات و توی شیرین را. انگار دلتنگی های مادر رفته اند پی کارشان انار مادر! شیرین بانوی تُرش ِ ناز ِ من!

ببین گل مادر کلمه هام عوض شدن! ببین که حرفهام بوی "نویی" می دهند و انگار احساس مادر تازه شده است. انگار یکی آمده صاف وسط قفسه سینه مادر گل کاشته و نشسته و بعد با نگاهش شِکَر می ریزد توی دل مادر. انگار دنیای مادر خلاصه شده باشد در صورتی، آبی، سبز ... سبز ... سبز ... فدای چشمهات بشوم عزیز مادر به بابا بگو فردا که می آید دست خالی بیاید آخه می خوام یک بغل لبخند توی دستهاش بریزم یک بغل شادی یک بغل ناز! بگو فردا که بابا می آید تا مادر را عروس کند اول بیاید بشیند کنار دل خسته مادر و همه خستگیهاش را پاک کند. بگو فردا که آمد به جای گل و شیرینی و چادر گلی برای مادر آرامش بیاورد آرامش ... آرامش ... به بابا بگو مادر سالهاس خسته است بگو که فقط تو می توانی با آن "دم مسیحایی ت" دلش را تازه کنی ... شیرین ناز مادر به بابا بگو که ... بگو که دوستش دارم ... ناز چشمهاش را بمیرم من ...

 

/ 16 نظر / 27 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ماري

سلام بت عیار چقدر نوشته ت شیرین و دلتنگ کننده ست به عکس بقیه فکر نمی کنم خبرای جدیدی توی راه باشه احتمالا سالگردیست برای روزی شاد در زندگی درسته؟

آرزو

بگو هنوزم دوست داشتن مهم تر از هر چیزی در دنیاست ......

خورشیــــــــد

اما من هنوز به حس هام ایمان دارم و مطمئنم که مهتاب قصه هم عاقبت به خیر شد و این همه شادی عمیق و شیرین برای چیزی جز این نیست [گل]

س.م.ع

سلام... ایام خوش میلاد رایحه های بوستان نبوی بر شما مبارک باد..چقدر لذت می برم از دل نوشته های شیرین بانو

باران

سلام بت عیار! آش پشت‌پا داریم شیرین بانو!!! زودتر بیا

عیسا

آنقدر حرف میریزد که فقط سکوت می کنم. . ما همیشه برای دوستان دعا می کنیم، مهتاب خاموش آرام بی قرار،‌ شما هم خواهشا!. .

رضا

. هوای اینجا خوش است انگار. مبارک باشد.. .

حالگیر

سلام یک جور فضای مرگ لاب ه لای کلماتتان نهفته است. سر بزنید به ما خوشحال می شویم.

عیسا

حرفهای نوتر تان را منتظریم.