قاف عشق تا قاف طلاق

از قاف عشق

تا قاف طلاق

یک حرف بیشتر

فاصله بود

از سه حرف عشق تا

چهار حرف طلاق!

از منی که من بودمو

از تویی که تو

و فاصله ای که همیشه بین من ِ بی فاصله و

ت و یِ با فاصله بود.

از میم تا نون «من ِ» بی فاصله

از ت تا واو «تو» و فاصله های طولانی ...

مرور که میکنم حروف الفبا مشکلی نداشتند:

ت ث جیم چ ح خ!

و داد از این دال

که دیگر رمقی تا وای ِ واو نماند!

حرفی دیگر بین ما نمانده بود و

پایان الفبا، پایان ما بود.

/ 3 نظر / 26 بازدید
...

حروف الفبا مشکلی نداشتند...

ساجده

داد از این دال ؟؟؟