سلام.

....

قبل از اينکه اينجا رو اجاره کنم، در وب لاگی که تا شب عيد توش ساکن بودم هم خيلی دلم ميخواست اين شعر رو از مرحوم «شاملو» بنويسم:

از زخم قلب «آبائي»

دختران دشت!
دختران انتظار!

دختران اميد تنگ،

                      در دشت بيکران،

و آرزوهای بی کران

                      در خلق های تنگ!

دختران آلاچيق نو

                      در آلاچيق هايی که صد سال!

از زره جامه تان اگر بشکوفيد

باد ديوانه

يال اسب تمنا را آشفته خواهد کرد...

دختران رود گل آلود!

دختران هزار ستون شعله، به طاق بلند دود!

دختران «عشق» های دور

                                  روز سکوت و کار

                                                       شب های خستگی!
دختران روز

              بی خستگی دويدن،

                                         شب سرشکستگی!

ــ در باغ راز و خلوت مرد کدام »عشق»ــ

در رقص راهبانه شکرانه کدام

                     آتش زدای کام

بازوان فواره ای تان را

خواهيد برفراشت؟

ــ افسوس!

موها، نگاه ها

                 به عبث

عطر لغات شاعر را تاريک ميکنند. ــ

دختران رفت و آمد در

                       دشتهای مه زده!

دختران شرم، شبنم،

                   افتادگی، رمه!

از زخم قلب آبائی

در سينه کدام شما خون چکيده است؟

پستانتان، کدام شما

گل داده در بهار بلوغش؟

لبهايتان کدام شما

لبهايتان کدام

                 ــ بگوييد! ــ

در کام او شکفته نهان عطر بوسه ای؟

شب های تار نم نم باران ــ که نيست کار ــ

اکنون کدام يک ز شما بيدار می مانيد

در بستر خشونت نو ميدی

در بستر تفکر پر درد رازتان،

تا ياد آنکه خشم و جسارت بود، بدرخشاند،

تا ديرگاه شعله آتش را

در چشم بازتان؟

بين شما

کدام ــ بگوييد! ــ

بين شما کدام صيقل می دهد

سلاح آبائی را

برای روز انتقام؟

 

                                                                                                         ترکمن صحرا

 

يا حق!

 

/ 8 نظر / 3 بازدید
darvag82

سلام به ما هم سربزن

reza

خوب رويان جهان رحم ندارد دلشان بايد از جان گذرد هر که شود عاشقشان روز اول که سرشتند گل محفلشان سنگی اندر گلشان بود همان شد دلشان شما اگر پسر هستيد هيچ وقت به دختران دلخوش نکنيد که هرچه ديديم از اونا همش بی‌معرفتی بود و بس به ما هم سر بزن

علي اكبر كرماني

سلام به كلاس قصه نويسان هم سري بزن و ما را سر افراز كن اين هم آدرسش :kafka1.persianblog.ir .در ضمن به خاطر پايينی هم ببخش. اشتباه شد

Az Tajikistan

سلام عجب است اين عجب است.در باره ما چه می گويی؟

mehdi

آيا هنوزهم ديوارهای کوچه آن خانه از اشک های هر شبه من نمناک مانده است ؟ معبــودم : امشب گويي يكباره تمام انديشه ام را از من گرفتند و بجاي آن فقط نام تو را نقش بسته اند هر چه ميكنم مرغ سركش دلم را از اوج گرفتن در آسمان لايتنهي انديشه هايم بزير بياورم تا نغماتي بسرايم كه سوز درونم را بازگو كند نميتوانم باور كن هيچ زمان اينگونه خود را خوشبخت احساس نكرده ام بعد از سالها خود را خوشبخت احساس ميكنم و بعد از سالها فريفتن دلهاي فريبا تنها اين لحظه است كه تمام ذرات وجودم جمله (دوستت دارم) را بر زبان جاري ميسازد هر گاه بياد تو و فروغ نگاهت ميافتم هر گاه صداي پرمهر نوازشگرت كه تاروپود جانم را بلرزشي دلپذير و اميدوار در گوشم طنين ميافكند بقدري خود را غرق در شادي و سعادت ميبينم كه دلم ميخواهد از شدت شوق و التهاب فرياد بكشدو ديوانگيم را بگوش عالم رساند

mehdi

عالی بود عالی اين شعر فوق العاده است