سلام.

با اين دو سه نادان که چنان می دانند     از جهل که دانای جهان آنانند

خر باش که اين جماعت از فرط خری     هر کو نه خر است کافرش می خوانند

 

(دانشمند شهير، ابوعلی سينا)

 

 

يا حق.

 

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
avaye sokoot

سلام...بابا نميگن نابغه بوده ...حرف زدن اينو حرف زدن منو ببين !!!؟...خوب برای همين به من نميگن ابن سينا !اخه اسم پدرم سينا نيست !چشمک...خيلی ممنون ...خيلی جالب بود.

تيگلاط

۴۰ روز گذشت اما مجيد زنده ست...

armina18

سلام! دانا را نه تحسين خلق مقام دهد نه راندن ايشان.