پاسخ سوال همیشگی من!

باور نمی کنم، باور های غلطی را که با چشمان کاملا بازم دیدم

باور نمی کنم آنچه که هیچ عقل سلیمی باور نمی کند،

آنچه ما دیدیم و شنیدیم در نهم دی ماه، پاسخی بود به تمامی گنگی ها و سوالات عجیبی که از دوران بچگی در ذهنم مانده بود: خوارج چگونه در زمان حیات حضرت علی به وجود آمدند؟ وقتی امام معصوم زنده بود، وقتی همه جریان غدیر را دیدند و شنیدند، وقتی اولین انسان ایمان آورنده به دین اسلام را همه می شناختند و آنوقت چنین کسی را می کشد فردی که شدت تحجد و نماز شبش، گوش فلک را کر کرده بود... وقی با خود علی اینچنین می کنند، با نواده گانش دیگر جای سوال نیست/ چرا در برابر حسین، مردم به این سادگی فریب سخنان عوام فریبانه ای را خوردند که حاضر شدند در برابر او شمشیر بکشند؟ چرا مردم نفهمیدند که قدرتی یزیدی در برابر فرزند پیغمبر قد علم کرده و می خواهد خون پاکش را به زمین بریزد؟ قرن هاست که سالگرد چنین وقایعی از یاد انسانهای آزاده نرفته و دنیایی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. خداوندا به ما بصیرت ده، آگاهی ده، فهم ده...

 

/ 5 نظر / 28 بازدید
مهرگان نامه

سلام بقول خواجه شیراز: تبارک اله از این فتنه ها که در سر ماست... نه داداشی ما فرسنگها با شناخت سین سیاست و فاء فتنه فاصله داریم...[لبخند]

عیسا

تلخی این روزا رو بالا بیار! پاشو! اینجا واسه خیلی ها پز از خاطره و قشنگیه!