به: دکتر شفیعی کدکنی

...

- به کجا چنین شتابان؟

                               گون از نسیم پرسید.

-- دل من گرفته زین جا

                       هوس سفر نداری، ز غبار این بیابان؟

- همه آرزویم اما،

                      چه کنم که بسته پایم.

                                          به کجا چنین شتابان؟

-- به هر آن کجا که باشد، به جز این سرا، سرایم.

- سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را

              چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،

                          به شکوفه ها، به باران

                                  برسان سلام ما را

...


/ 5 نظر / 26 بازدید
من

معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار " در بادیه سرگشته شما در چه هوایید!!...سلام / قبلا زیاد به هم سر میزدیم/ بیا بازم پیشم رفیق قدیمی...

ت ی ن ا

مغان مي كهني كوكند جوان مارا نياز هست كنون جرعه اي از آن مارا كجاست باده ي محنت گذار، ماتم سوز كه دارد از غم ايام در امان مارا نشد كه خدمت اهل دلي كنيم، دريغ نمي نهد به خود اين دور آسمان مارا مگر نه گنج سعادت حريم صحبت تست نمي دهند چرا " گنج شايگان" مارا زياد بردن ياران كنايتي است " پرنگ" كه مي كنند فراموش دوستان مارا

حمید تنها

آه ای یک هزار و سیصد و هشتاد و چند مرا دریاب ....... سلام منتظر جای پای سبزت هستم

س.م.ع

با سلام.... شادمان با روح و روان نیمای عزیز...